Projekty wyposażenia elementów małej architektury – wiele jest miejsc gdzie przestrzeń ma już swoją określoną funkcję i pełni konkretne zadania, jednak czasami brakuje wyposażenia dla tej przestrzeni  i wtedy potrzebne są konkretne projekty do konkretnego miejsca w czasie i w przestrzeni. Nasza firma podejmuje tego typu przedsięwzięcia i nie boi się innowacyjności.