Sporządzanie projektów terenów miejskich, osiedli mieszkaniowych, obiektów biurowych i przemysłowych, projektowanie ogrodów  – umiejętne gospodarowanie przestrzenią jest bardzo ważnym elementem planowania w skali miejskiej i nie tylko. Całkiem niewielki teren może okazać się wystarczający dla dużej oferty programowej jaka byśmy chcieli tam zamieścić. Współpracując z urzędami dysponującymi dokumentami planistycznymi jakimi są plany zagospodarowania przestrzennego jesteśmy w stanie tą przestrzeń uporządkować i nadać jej oryginalny charakter dla określonego miejsca. To samo dotyczy właścicieli działek, którzy chcą jak każdy z nas jak najlepiej i jak najładniej urządzić swoją wymarzoną działkę. Współpraca z architektem krajobrazu jest w tym przypadku nieunikniona.