Projektowanie i urządzanie obszarów wiejskich – nasza pracownia oferuje również usługi dla urzędów i gmin, w zakresie projektowania i urządzania obszarów miejskich i wiejskich. Bierzemy również udział w konsultacjach do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.