Autorska pracownia architektury krajobrazu oferuje:

- projektowanie wszelkiego rodzaju obiektów architektury krajobrazu:
          - przestrzeń prywatną, ogrody,
          - przestrzeń pół prywatna: zieleń przy firmach,
          - przestrzeń pół publiczna: parkingi różnych instytucji, 
          - przestrzeń publiczną; parki, skwery,  place zabaw, miejscowe place wypoczynkowe itp.,
          - projekty aranżacji wnętrz zielenią, ogrody zimowe,
          - projekty wyposażenia elementów małej architektury (place zabaw),
          - sporządzanie projektów (od koncepcyjnego do wykonawczego) terenów miejskich, osiedli mieszkaniowych, obiektów biurowych i przemysłowych,
          - projekty aranżacji wnętrz zielenią, ogrody zimowe,
          - projektowanie systemów automatycznego nawadniania,
          - projekty budowlane w zakresie architektury krajobrazu,
          - projekty oświetlenia,
          - projekty ścieżek ogrodowych,
          - projekty roślin we wnętrzach,
          - projekty wykonawcze obiektów architektury krajobrazu,
          - kształtowanie i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych,
          - projekty dywanów kwiatowych,
          - projektowanie i urządzanie obszarów wiejskich,
- inwentaryzację drzewostanu,
- ekspertyzy dendrologiczne,
- inwentaryzację roślinności,
- monitoring środowiska,
- systemy gospodarowania wodą,
- kształtowanie krajobrazu rolniczego,
- rekultywacje krajobrazu,
- fachowe doradztwo w zakresie pielęgnowania i projektowania obiektów architektury krajobrazu. 

A ponadto:
- rekultywację terenów poprzemysłowych i zdegradowanych,
- przygotowywanie i prowadzenie przetargów (branża architektura krajobrazu),
- prowadzenie nadzoru autorskiego,
- inwentaryzację istniejącego stanu roślinności,
- opracowywanie zasad pielęgnacji i eksploatacji istniejących oraz nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu,
- rewaloryzację i konserwację zabytkowych założeń ogrodowych,
- rekultywację terenów poprzemysłowych i zdegradowanych,

Pracownia ZIELONA PRZESTRZEŃ zajmuje się wykonywaniem opracowań projektowych i dokumentacji w zakresie architektury krajobrazu.

Pracownia ZIELONA PRZESTRZEŃ oferuje również profesjonalne doradztwo w zakresie planowania i projektowania przedsięwzięcia. 

Ponadto oferujemy całoroczną opiekę nad ogrodem i innymi terenami wchodzącymi w zakres naszych opracowań.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie a projekty są pracami autorskimi dostosowanymi tylko i wyłącznie do indywidualnych potrzeb klienta. 

Serdecznie zapraszamy !