Oprócz projektów i ich realizowania nasza pracownia zajmuje się pielęgnacją ogrodów i innych terenów zieleni wchodzących w skład naszych opracowań.